Syyskokouksen päätöksiä

Yhdistyksen syyskokous pidettiin 9.11.2016. Ohessa tärkeimmät päätökset:

  • Vuoden 2017 toimintasuunnitelma hyväksyttiin. Suunnitelman mukaan järjestämme Kuulutko Sukuuni tapahtuman perinteistä tapaa noudattaen myös ensi lokakuussa 7.- 8.10.2017.
  • Vuosijäsenmaksuksi vahvistettiin 20 euroa.
  • Hallituksesta olivat tänä syksynä erovuorossa Eeva Hasunen, Hannele Kalpio ja Kaarina Luiro. Eeva Hasunen ja Kaarina Luiro valittiin uudelleen. Yhdistyksen tarkkana taloudenpitäjänä monia vuosia toiminut Hannele Kalpio oli ilmoittanut, ettei jatka hallituksessa, joten uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Tauno Hagman.
  • Tavanomaisten aiheiden lisäksi päätettiin myös sääntömuutoksista. Sääntötarkistukset olivat lähinnä teknisiä koskien toiminnantarkastusta ja siihen liittyvää terminologiaa.  Syykokous hyväksyi tarkistusehdotukset yksimielisesti. Ajantasaiset säännöt laitetaan kotisivuille heti, kun Patentti ja Rekisterihallitus on ne hyväksynyt.