Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus piti järjestätymiskokouksen maanantaina 7.1.2019 ja teki seuraavat toimihenkilövalinnat:
  • varapuheenjohtajaksi valittiin Stig Kumlin
  • rahastonhoitajaksi valittiin Antti Puhakka
  • sihteeriksi valittiin Jouko Syväjärvi
  • jäsensihteeriksi valittiin Marja Johansen
  • Sukukammarin vastaavaksi valittiin Reijo Karo
  • Kuuluko Sukuuni – tapahtuman vastaavaksi (tapahtumatoimikunnan puheenjohtajaksi) valittiin Eeva Hasunen.
  • Sukuri–lehden toimitusneuvoston vastaavaksi (puheenjohtajaksi) valittiin Liisa Hautanen.
  • Kotisivujen ylläpidosta vastaa Ari Vesalainen