TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2016

1.  Yhdistyksen toiminta-ajatus

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on tukea jäsentensä sukututkimusharrastusta sekä tehdä yhdistystä ja sen toimintaa tunnetuksi Vantaalla ja sen naapurikunnissa.

2.  Hallinto

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous pidetään maaliskuussa ja syyskokous marraskuussa. Hallitus kokoontuu päätöstensä mukaisesti. Hallituksen jäsenille ja hallituksen valitsemille toimihenkilöille määritetään tasapuoliset ja kunkin henkilön vahvuusalueet huomioon ottavat vastuut ja toimivalta.

Vuoden 2015 aikana aloitettua yhdistyksen arkiston digitointityötä jatketaan.

3.  Talous

Yhdistyksen taloudellinen toiminta käy ilmi talousarviosta.

Jäsenmaksun perinnästä ilmoitetaan jäsenlehti Sukuriin takakanteen painetulla tilisiirtolomakkeella, johon merkitään jäsenkohtainen viitenumero.

4.  Jäsentyö

Yhdistyksen jäsentyön tavoitteena on jäsentyytyväisyyden vahvistaminen ja uusien jäsenten hankkiminen. Jäsentyytyväisyyttä vahvistetaan valitsemalla teemapäivän aihe sekä retkien kohteet jäsenten toivomusten perusteella. Sukukammarin aiheiden valinnoilla kannustetaan jäseniä aktiiviseen keskusteluun ja toimintaan.

Uusien jäsenten hankinnassa painotetaan jo jäseninä olevien aktiivisuutta – jäsen on paras jäsenhankkija. Uudet jäsenet kutsutaan vähintään kerran vuodessa tutustumis- ja perehdyttämistilaisuuteen.

Yhdistystä markkinoidaan vierailemalla sukututkimustapahtumissa ja pitämällä esityksiä kerhoissa ja kirjastoissa.

5.  Sukukammari 

Sukukammari on yhdistyksen kaikille jäsenille tarkoitettu kohtaamispaikka ja sen tarkoituksena on auttaa yhdistyksen jäseniä verkostoitumaan muiden jäsenten kanssa. Sukukammari kokoontuu kuukausittain kesäkuukausia lukuun ottamatta. Kokoontumispaikasta ja –ajasta ilmoitetaan erikseen Sukuri lehdessä ja yhdistyksen kotisivuilla.

Sukukammarin toimintaa pyritään kehittämään jäseniltä tulleen palautteen mukaisesti:

Sukukammareissa keskustellaan vapaasti erilaisista aiheista, annetaan sukututkimusneuvontaa, opastetaan digitaalisen aineiston tutkimisessa ja pidetään ”jeesausvartti”, jona aikana haetaan yhdessä jonkun jäsenen esittämään sukututkimuspulmaan ratkaisua. Lisäksi kuullaan alustus jostakin ajankohtaisesta sukututkimusaiheesta. Yleensä myös yhdistyksen kevät- ja syyskokous pidetään sukukammarin yhteydessä.

6. Kirjakammari

Yhdistyksen Kirjakammarin on avoinna Tikkurilan kirjaston pohjakerroksen kokoushuoneessa osoitteessa Lummetie 4. kunkin kuukauden 1. maanantaina kesäkuukausia lukuun ottamatta klo 17 – 19. Kirjakammari on sukututkimuksen erilliskirjasto, johon on kerätty liki 400 sukututkimukseen liittyvää teosta, joita voi selata paikan päällä tai lainata kotiin tarkempaa tutustumista varten. Kirjaluettelo löytyy yhdistyksen kotisivuilta. Kammarissa voi myös tutustua useiden muiden paikkakuntien sukututkimusyhdistysten lehtiin ja julkaisuihin.

7. Sukututkijarekisteri

Jäsenkyselyssä tulleen palautteen mukaan jäsenet kaipaavat erityisesti yhteistoimintaa muiden sukututkijoiden kanssa. Yhteydenpitoa varten yhdistyksellä on luettelon, johon on ilmoittautunut eri alueilla ja eri sukuja tutkivia henkilöitä. Vuonna 2015 pilotoitua rekisterin ylläpitoa tullaan laajentamaan vuoden 2016 aikana.

8.  Koulutustoiminta

Yhdistys järjestää kevätkaudella sukututkimuksen teemapäivän.

Kuulutko Sukuuni –tapahtumassa pidetään luentoja mielenkiintoisista aiheista, osa luennoista keskittyy perinteiseen suku- ja historiatutkimukseen ja osassa valotetaan sukututkimuksen uusia tuulia.

Vuoden aikana tehtävien retkien kohteet valitaan jäsenten esittämien toivomusten perusteella mieluiten lähialueelta.

Yhdistys tukee mahdollisesti perustettavien uusien kerhojen käynnistämistä.

Yhdistyksen kokeneemmat jäsenet opastavat henkilökohtaisesti uusia tai keitä tahansa siihen halukaita jäseniä tutustumiskäynneillä Kansallisarkistossa.

9.  Tiedotustoiminta

9.1. Sukuri -jäsenlehti

Sukuri -jäsenlehti ilmestyy neljä kertaa vuodessa ja sisältää yhdistyksen tiedotteiden ja tapahtumakalentereiden lisäksi sukututkimusta ja -historiaa käsitteleviä artikkeleita. Jäseniä kannustetaan kirjoittamaan lehteen omasta sukututkimusharrastuksestaan. Sukurin 1/2016 numeron takakanteen painetaan jäsenmaksulomake. Sukurin ilmestymisajat vuonna 2016 ovat:

1/2016

viikko 8

2/2016

viikko 19

3/2016

viikko 36

4/2016

viikko 48

Sukuri-lehden hakemisto pyritään saamaan verkkoon yhdessä SSHY:n kanssa.

9.2. Jäsenkirje
Jäsenille postitetaan tarvittaessa jäsenkirje

9.3. Sähköinen tiedotus

Yhdistyksen toiminnasta ja tapahtumista kuten retkistä, teemapäivästä jne. jaetaan tietoa myös yhdistyksen kotisivuilla (www.vantaanseudunsukututkijat.net).
Sähköpostiosoitteensa ilmoittaneille jäsenille lähetetään vuoden mittaan sähköpostin välityksellä erikseen tiedotteita tulevista tapahtumista, retkistä, koulutuksista yms.

9.4. Ulkoinen tiedotus

Sukurin vaihtokappaleita toimitetaan muille sukututkimusyhdistyksille ja pääkaupunkiseudun suuriin kirjastoihin. Yhdistys osallistuu sopivaksi katsomiinsa sukututkimustapahtumiin toiminta-ajatuksensa mukaisesti.

10.  Kuulutko Sukuuni -tapahtuma

Vantaan Seudun Sukututkijoiden järjestämä Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on jo useita vuosia ollut alan suurin ja merkittävin tapaaminen Suomessa ja vuoden 2014 jäsenkysely osoitti sen olevan selvästi suosituin yhdistyksen toiminnan osa-alue. Tapahtuma järjestetään seuraavan kerran 8.-9.10.2016.

Tapahtuman tiedotus hoidetaan yhdistyksen kotisivujen ja Facebook-ryhmän avulla. Facebook-ryhmää tullaan hyödyntämään tapahtuman järjestelyissä ja palautteen keräämisessä.

11. Jäsenyydet

Yhdistys on Suomen Sukututkimusseuran (SSS) ja Vantaan Seudun Järjestörinki ry:n jäsen sekä Sukuseurojen keskusliiton kannatusjäsen. Suomen Sukututkimusseuran suuren neuvottelukunnan kokouksiin osallistutaan pääsääntöisesti.

Hyväksytty yhdistyksen syyskokouksessa 11.11.2015