Käytännesääntöneuvonta

Vantaan Seudun Sukututkijat ry järjesti marraskuussa 2008 yhdessä Suomen Sukututkimusseuran kanssa tilaisuuden, jonka tarkoituksena oli kouluttaa  neuvojia avustamaan yhdistyksen jäseniä sukututkimuksen käytännesääntöihin liittyvien pulmatilanteiden ratkaisemisessa. Kysymyksiä voi lähettää alla olevalla sähköisellä lomakkeella, joihin neuvojat pyrkivät vastaamaan ripeästi. Mahdollisten lisätietojen ja täsmennysten hankkimiseksi pyydämme kysyjiä ilmoittamaan nimensä ja sähköpostiosoitteensa.

Koulutetut neuvojat ovat käytettävissä myös kuukausittaisissa Sukukammareissa. Kysymyksiä voi lähettää myös postitse yhdistyksen postilokero-osoitteeseen.

Toivomme, että tästä palvelusta on yhdistyksemme jäsenille kättä pitempää omien sukututkimusten tietosuojaan liittyvissä usein epätietoisuutta aiheuttavissa kysymyksissä. Vara ei tunnetusti venettä kaada.

 

Kysy käytännesäännöistä