Yhdistyksen jäsenkysely

Yhdistys järjesti jäsenkyselyn vuoden 2014 keväällä. Jäsenkyselyn tarkoituksena oli kartoittaa jäsenten mielipiteitä ja toiveita yhdistyksen tulevan toiminnan suunnitteluun. Kysely järjestettiin nettikyselynä ja halukkailla oli mahdollisuus vastata kyselyyn myös paperilomakkeella.

Kyselyyn tuli ilahduttavasti yli 80 vastausta ja palautetta pystyttiin hyödyntämään jo vuoden 2015 toimintasuunnitelmaa laadittaessa. Lisäksi kyselyn tuloksia esiteltiin marraskuun Sukukammarissa.

Kaiken kaikkiaan jäsenistömme on sangen tyytyväinen yhdistyksen toimintaan. Kysymykseen "Kuinka tyytyväinen olet yhdistyksen nykyiseen toimintaan" vastausten keskiarvo oli 7.92 asteikolla 1-10.

 

 

 

 

 

 

 

Muutamia huomioita kyselyn vastauksista:

  • Kuulutko Sukuuni -tapahtuma on tärkeä osa yhdistyksen toimintaa ja siihen oltiin hyvin tyytyväisiä.
  • Sukuri-lehti toimii yhdyskanavana jäseniimme. Lehden ulkoasu ja sisältö sai hyvät arviot ja jatkossakin lehdessä toivotaan olevan mielenkiintoisia artikkeleita.
  • Sukukammari-toimintaan oltiin tyytyväisiä, mutta erityisesti "vapaa sana" kommenteissa kaivattiin parannuksia ensimmäisen tunnin parempaan hyödyntämiseen ja aktivointiin.
  • Verkostoituminen ja yhteistoiminta muiden tutkijoiden kanssa, erityisesti tutkijarekisterin ajantasaistaminen nähtiin hyvin tärkeäksi. Lisäksi kokemusten jakaminen muiden tutkijoiden kanssa koettiin tarpeelliseksi.
  • Neuvontaa ja apua kaivattiin ainakin internetin käytössä, vanhojen käsialojen tulkinnassa ja arkistoasioinnissa.

Hallitus on jo ryhtynyt toimiin toiminnan kehittämiseksi ja varmistaakseen, että jäsenten palaute voidaan hyödyntää kunnolla. Kyselyn perusteella järjestimme tammikuun Sukukammarissa keskustelutilaisuuden, jossa pohdimme yhdessä Sukukammarin ensimmäisen tunnin aktivointia. Keskustelu oli vilkasta ja saimme pitkän listan konkreettisia parannusehdotuksia. Palaamme niihin seuraavissa Sukukammareissa.

Päivitetty 5.2.2015