Yhdistyksen hallituksen järjestäytyminen

Yhdistyksen hallitus piti 7.1. järjestäytymiskokouksen, jossa

  • Maija Parviainen valittiin varapuheenjohtajaksi,
  • Jouko Syväjärvi toimii sihteerinä ja rahastonhoitajana,
  • Eeva Hasunen vastaa Kuulutko Sukuuni -tapahtunasta ja
  • Reijo Karo toimii Sukukammari-vastaavana.

Yhdistyksen puheenjohtajana toimii syyskokouksessa valittu Stig Kumlin.

Yhdistyksen hellituksen ja muiden toimihenkilöiden yhteystiedot löytyvät sivulta: www.vantaanseudunsukututkijat.net/yhdistys/yhdistyksen-hallitus/